| Blahoželáme! | Bardejov 

Možnosti pripojenia

analógová (bežná telefónna linka)

na pripojenie je potrebný modem, telefónna linka a konto u providera

pevná linka

umožňuje trvalé pripojenie k Internetu rýchlosťou v rozsahu 64kbit/s až 2Mbit/s. Výhoda - dostupnosť takmer na celom území Slovenskej republiky.

ISDN (Integrated Services Digital Network)

vysoko rýchlostná plne digitálna telefónna komunikácia, ktorú je možné prevádzkovať v existujúcej telefónnej sieti. Je to systém digitálneho prenosu dát jedným (prenosová rýchlosť 64 kbit/s) alebo dvomi nezávislými (prenosová rýchlosť 128 kbit/s) B-kanálmi.

DSL (Digital Subscriber Line)

moderná technológia, ktorá umožňuje rýchly prístup do Internetu. Prenos dát sa realizuje asymetricky, t.j. v smere od poskytovateľa služby k užívateľovi – downstream (sťahovanie údajov) je prenosová rýchlosť dátového signálu vyššia ako v smere užívateľa – upstream (odosielanie e-mailov). V porovnaní s klasickými technológiami pripojenia do Internetu (analógová linka, ISDN) je rýchloť prenosu niekoľkonásobne vyššia.

ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line)

najrozšírenejšia forma DSL technológie. Technológia umožňuje prenos digitálnych informácií a zvyšuje šírku pásma na existujúcich telefónnych linkách.

GPRS pripojenie (General Purpose Radio Services)

na využívanie GPRS musíte vlastniť mobilný telefón podporujúci túto technológiu a sieťovú kartu v PC. GPRS je výhodná na sťahovanie e-mailov a prezeranie web stránok. Nie je vhodná na sťahovanie väčších súborov.

EDGE

pre využitie EDGE je potrebné vlastniť zariadenie, ktoré ju podporuje (mobilný telefón, modem) a nachádzať sa v oblasti, kde je EDGE. Technológia EDGE výrazne zlepšuje súčasné možnosti GSM/GPRS siete. Je označovaná ako technológia sietí tretej generácie (3G), považuje sa aj za prirodzený evolučný medzistupeň vývoja medzi sieťami druhej generácie (GSM/GPRS) a treťou generáciou umožňujúcou videotelefóniu (UMTS).

satDSL (satelitné pripojenie)

vhodné najmä pre firmy - od menších až po korporácie. Satelit nie je vhodný pre domácnosti najmä pre jeho cenu. Výhodou je pokrytie (prakticky všade na svete). Pripojenie má jedno špecifikum – je nevhodné pre real-time aplikácie ako videokonferencie, hranie hier vďaka oneskoreniu (lagu) zhruba do 10 sekúnd. Už pri telefonovaní cez satelit (kde sa používa omnoho nižší dátový tok) sa oneskorenie signálu pri dlhej ceste „zem1 – družica – zem2 a späť“ pohybuje okolo sekundy.

WiFi (Wireless Fidelity)

bezdrôtová technológia prenosu dát. Wi-Fi bolo navrhnuté pre bezdrôtové zariadenia a lokálne siete, ale dnes sa často používa na pripojenie k internetu. Umožňuje osobe so zariadením s bezdrôtovým adaptérom (PC, notebook, PDA) pripojenie k internetu v blízkosti prístupového bodu (access point). Typická Wi-Fi zostava obsahuje jeden alebo viac prístupových bodov (AP z anglického slovného spojenia „access point“) a jedného alebo viacerých klientov.

optické pripojenie

pod pojmom optika si treba predstaviť hlavne optické káble (bývajú zakopané v zemi). V optických kábloch sa nachádzajú optické vlákna, prostredníctvom ktorých sa šíri signál rýchlosťou svetla. Jedno optické vlákno má na dnešné požiadavky prakticky neobmedzenú kapacitu. V súčasnosti je to najrýchlejší a najstabilnejší spôsob prenosu dát, využívaný najmä telekomunikačnými operátormi k zabezpečeniu rýchlej a stabilnej siete. U nás je optika využívaná pre chrbticovú (nosnú) sieť. Na rozvody v rámci obytného domu a do domácnosti používame metalické káble, ktoré na malé vzdialenosti a pre koncové body s veľkou rezervou pokrývajú naše kapacitné potreby.